Na sjednici Osnivačke skupštine Stolnoteniskog kluba „Stubaki“ koja je održana 30. srpnja 2009 godine osnovan je STK Stubaki sa sjedištem na adresi: Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice, a registrirani smo sa 04.09.2009 godine. Nastali smo iz ekipe Škofina za koju igramo već nekoliko godina.

Osnivači su: Anđelko Zrinski, Tomislav Kačavenda i Miroslav Coha